Acest site folosește module cookie.

Unele dintre aceste module cookie sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să ne îmbunătățim experiența prin furnizarea de informații despre modul în care site-ul este utilizat.

Pentru informații mai detaliate despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica de confidentialitate

Acceptați setările curente

Regulament de desfășurare a concursului „DISTRIBUIE ȘI CÂȘTIGĂ CU ACT ȘI POLITON!” organizat de ACT ȘI POLITON S.R.L.

Admin otilia 16.10.2020 0 Comentarii
Articolul 1. Organizatorul concursului
 
Organizatorul concursului (denumit în  cele  ce urmează  „Organizatorul”)  este Societatea ACT ȘI POLITON S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în str. Înclinată, nr.129, sect. 5, București, CIF RO30244244, care organizează în perioada 19 – 27 octombrie 2020 concursul intitulat „DISTRIBUIE ȘI CÂȘTIGĂ CU ACT ȘI POLITON!” prin intermediul platformei Facebook.
 
Organizatorul este în drept să schimbe sau să modifice conceptul și formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil. Astfel de modificari vor fi făcute public pe www.actsipoliton.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/actsipoliton , cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
 
Prezentul concept și format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea ACT ȘI POLITON S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanții la promoție. 
 
 
 
Articolul 2. Organizarea  și mecanismul concursului
 
 2.1 Concursul intitulat „DISTRIBUIE ȘI CÂȘTIGĂ CU ACT ȘI POLITON!” se desfășoară în perioada 19 – 27 octombrie 2020, prin intermediul platformei Facebook, dar și prin intermediul website-ul actsipoliton.ro.
 
2.2 Pentru a putea participa la concurs, în perioada 19 octombrie, începând cu ora 08.00 pana pe 27 octombrie 2020 la ora 23.45, participanții trebuie  să respecte următorii pași:
 
1. să intre pe link-ul https://app.viralrunway.com/giveaways/g/NTY=/DISTRIBUIE-SI-CASTIGA-CU-ACT-SI-POLITON
 
2. să se înscrie la concurs prin furnizarea adresei personale de e-mail și apoi să o confirme respectând instrucțiunile primite
 
3. să respecte instrucțiunile venite pe e-mail și să strângă punctaj cât mai mare, inclusiv din bonusurile primite conform instrucțiunilor
 
2.3 Toți cei care respectă pașii 1 și 2 sunt automat înscriși în concurs.
 
2.4 Pe data de 28 octombrie 2020, ora 11.00, vor fi desemnați 4 câștigători.
 
Câștigătorii concursului vor fi concurenții cu punctajele cele mai mari. Dacă punctajele cele mai mari sunt deținute de mai mult de 4 dintre concurenți, câștigătorii vor fi trași la sorți, în data de 28 octombrie 2020 la ora 11.00.
 
 
 
Articolul 3. Participanții la concurs. Condiții de participare.
 
 
3.1 La concursul intitulat „DISTRIBUIE ȘI CÂȘTIGĂ CU ACT ȘI POLITON!” poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani și care face dovada domiciliului sau rezidenței în România.
 
3.2 Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.
 
3.3. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți/câștigători) și realitate, respectiva participare / respectivul câștig se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participantilor.
 
3.4 Participarea la concursul „DISTRIBUIE ȘI CÂȘTIGĂ CU ACT ȘI POLITON!” implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop, inclusiv publicitar, de către organizator și/sau subcontractanți ai acestuia fără niciun fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor.
 
3.5 Nu pot participa la concurs angajații și colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele angajaților organizatorului până la gradul 2, precum și angajații și rudele acestora până la gradul 2 aparținând terțelor societăți sau fundații implicate în promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat „DISTRIBUIE ȘI CÂȘTIGĂ CU ACT ȘI POLITON!”
 
 
 
Articolul 4. Valoarea premiilor din concurs
 
 
4.1 La acest concurs se vor acorda 4 (patru) premii.  
 
4.2 Premiul I constă într-un obiect decorativ, tabloul “Yin și yang - copacul vieții” (https://aktdecor.ro/obiecte-decorative/tablouri/copacul-vietii-yin-yang), în valoare de 890.50 lei și un voucher de 200 de lei.
 
4.3 Premiul II constă într-un obiect decorativ, „Etajera pisică” (https://aktdecor.ro/diverse-fier-forjat/etajera-pisica), în valoare de 278.46 lei și un voucher de 200 de lei.
 
4.4 Premiul III constă într-un obiect decorativ, „Etajere suspendate Matei”  (https://aktdecor.ro/diverse-fier-forjat/etajere-suspendate/etajera-perete-matei), în valoare de 123.45 lei și un voucher de 200 de lei.
 
4.5 Mențiunea constă într-un voucher de 200 de lei.
 
4.6 Câștigătorii concursului nu pot solicita schimbarea premiilor sau contravaloarea sumei, în eventualitatea în care nu vor să folosească beneficiile primite. 
 
Câștigătorii concursului pot achita, prin voucherele primite, oricare din produsele vândute de către Act și Politon, prin intermediul site-ului actsipoliton.ro, inclusiv prin acoperirea diferențelor necesare pentru produsele dorite, care depășesc contravaloarea voucherelor.
 
Câștigătorii concursului au obligația de a confirma acceptarea premiilor până cel târziu pe data de 30 octombrie 2020, ora 17:00.
 
4.6 Valoarea totală a premiilor este în cuantum de 2091 lei.
 
 
 
Articolul 5. Taxe și impozite. Acordarea premiilor
 
 
5.1. Câștigătorii premiilor vor fi contactați de către un reprezentant ACT ȘI POLITON S.R.L., în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data câștigării premiului, pentru a primi toate detaliile necesare pentru intrarea în posesia premiului.
 
5.2. În cadrul acestui concurs nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau alte obiecte.  Revendicările nejustificate de premii, falsurile și plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate și abuzive, constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune de interese. 
 
5.3. Dacă va fi necesar, câștigătorii premiilor vor semna o declarație care va dovedi acordarea premiului și vor completa CNP și numărul de telefon în scopul declarării de către Organizator a premiului acordat în Declarația 205 care se depune în anul următor desfășurării concursului.
 
5.4. Pe baza informațiilor privind numele, prenumele, adresa și numărul de telefon ale câștigătorului, furnizate de către acesta, premiul este pus la dispoziție de către Organizator și acordat efectiv câștigătorului de către acesta, în baza unei informări în scris de către Organizator. 
 
5.5. Participanților  la  concurs nu  le  sunt  impuse  niciun  fel  de  cheltuieli  directe  sau indirecte suplimentare.
 
5.6. Premiul nu se reportează și nici nu se transformă în alte servicii/bani, iar refuzarea perioadei propuse va conduce la pierderea premiului oferit.
 
  
 
Articolul 6. Dreptul de contestație
 
 
6.1 Participanții înregistrați la concurs pot exercita un drept de contestație referitor la desemnarea câștigătorilor, în termen de 24 ore după desemnarea câștigătorului, prin înregistrarea contestației prin toate mijloacele media puse la dispoziție de catre ACT ȘI POLITON S.R.L., împreună cu datele de contact (adresa, nume și prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).
 
6.2 Contestația înregistrată în termenul prevazut la art. 6.1, se judecă de către o comisie desemnată de ACT și Politon S.R.L., în termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberării fiind trimis prin e-mail și afișat pe adresa de internet – www.actsipoliton.ro.
 
6.3 În cazul în care rezultatul deliberării este de natură să ducă la nevalidarea unui câștigător și să confere premiul altuia, acesta va fi anunțat imediat după deliberare.
 
6.4 În cazul în care datele de contact nu sunt corecte și pun în imposibilitate transmiterea unui răspuns, ACT și Politon S.R.L. va face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere prin e-mail generat automat de programul folosit.
 
6.5  În cazul admiterii contestației, se invalidează câștigătorul și se continuă concursul, din punctul în care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnării câștigătorului invalidat.
 
6.6. În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a contestației, acesta are posibilitatea să se adreseze instanțelor judecătorești competente din România.
 
 
 
Articolul 7. Dispoziții finale
 
7.1 Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice apărute în timpul desfăşurării concursului, acestea fiind considerate cauze exoneratoare de răspundere pentru Organizator. Astfel, Organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori de telefonie mobilă, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet, etc.
 
7.2 Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acestuia, în următoarele situații:
 
ACT și Politon S.R.L. și-a pierdut dreptul de funcționare;
 
există indicii că desfășurarea concursului este sabotată;
 
decretarea unei perioade de doliu național;
 
declararea stării de urgență;
 
intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfășurarea concursurilor de genul celui desfășurat de către organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului;
 
în caz de forță majoră dovedită cu înscrisuri emise de Camera de Comerț și Industrie competentă teritorial pentru sediul social al organizatorului.
 
7.3 Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate de art. 7.2. Orice întrerupere a concursului va fi anunțată de organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate pentru concurs.
 
7.4 Regulamentul de participare poate fi modificat de către organizator pe parcursul derulării concursului, sub rezerva publicității acestor modificări, în termen de maxim 24 ore de la producerea acestora, efectuată în aceleași condiții de publicitate ca și pentru prezentul regulament.
 
7.5 Publicitatea prezentului regulament se realizează pe pagina de internet www.actsipoliton.ro ori alte mijloace aparținând organizatorului.
 
7.6 Prin înscrierea la concurs participanții își dau acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acesta garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților înscriși la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoană vizată, care în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 are următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul la opoziție (art.15).
 
7.7 Participanții înscriși la concurs au dreptul de a obține din partea organizatorului, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. Participanții înscriși au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului ștergerea sau actualizarea datelor personale.
 
7.8 Prin participarea la concurs, concurenții înscriși își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale sa fie folosite de organizator, în viitor, pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informații despre noi promoții ale organizatorului, mesaje publicitare și de marketing, fără alte obligații din partea acestuia.
 
 
 
Data:
 
15.10.2020
 
Organizator:
 
ACT ȘI POLITON S.R.L.                           

Leave a Comment