Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute, privind fraudele de plată prin sau către următoarele instituții: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv, conform Legii, către instituțiile afiliate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, clienții noștri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul de acces la date (art.13) -dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta

3) Dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, gratuit, printr-o cerere, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau a prelucrărilor ilegale;

b)  transformarea datelor personale în date anonime în mod ilegal;

c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele confidențiale să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) pentru apărarea drepturilor garantate de lege care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).